Praktijkvoorbeelden

Strategisch manager Forensisch Geneeskunde GGD Ijsseland (ai)

Op het terrein van forensische geneeskunde worden landelijk veel afspraken gemaakt die gevolgen hebben voor de regionale GGD’en. Ten behoeve van de vijf Oostelijke GGD’en vertaal ik deze ontwikkelingen in een regionaal samenwerkingsverband.

(2020-heden)

Programmamanager Patiënt, Voeding en Beweging bij MUMC+

Het ontwikkelen en uitvoeren van een Programma Patiënt, Voeding en Beweging waarin gezonde voeding en meer beweging voor patiënten centraal staan. Interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van vitaliteit, het ontwerpen van een beheersorganisatie (structuur, samenwerkingsverbanden ed), het ontwikkelen van een netwerk met externe partners, ontwikkelen van een visie op gezond leven voor het MUMC+. 

(2018-2020)

Strategisch adviseur GGD GHOR Nederland

De strategische advisering op diverse portefeuilles, laatste jaren op het terrein van innovatie en vernieuwing, (incidenteel) projectleiding van complexe projecten. 

(2010 – 2019)

Programmadirecteur onderzoekscentrum Urban Vitality Hogeschool van Amsterdam 

Het ontwikkelen van een interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van vitaliteit, het ontwerpen van een beheersorganisatie (structuur, samenwerkingsverbanden ed), het ontwikkelen van een netwerk met externe partners, ontwikkelen van een visie op het gebied van praktijkgericht interdisciplinair onderzoek. 

(2014 – 2017)

Facilitator en begeleider bijeenkomsten

Begeleiden intervisiebijeenkomsten, facilitator en dagvoorzitter van onder meer intervisie groepen GGD inspecteurs, SIA bijeenkomst, GGDGHOR medewerkers